Foto
27Sie

Pierwsze sukcesy :)

Nasi uczniowie są już po egzaminach poprawkowych i wszyscy zaliczyli pozytywnie. Gratulujemy!
Kluczem do sukcesu jest traktowanie ucznia „poprawkowicza” tak jak maturzysty przygotowującego się do egzaminu majowego. Mimo krótkiego czasu pomiędzy ogłoszeniem wyników, a egzaminem poprawkowym, najgorszym rozwiązaniem byłoby pobieżne omówienie i przećwiczenie materiału, co mogłoby ponownie doprowadzić do porażki zdającego.
Tak samo w przypadku osób podchodzących do egzaminu komisyjnego. W przypadku tych osób ważne jest nie tylko osiągnięcie sukcesu w postaci otrzymania promocji do kolejnej klasy, ale przede wszystkim opanowanie materiału w taki sposób, który pozwoli uniknąć tego typu problemów w przyszłości, zwłaszcza na egzaminie maturalnym.
Jeszcze raz gratulujemy 🙂